CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of Reduction/Oxidation Processes in Cr-Mo Prealloyed Steels during Sintering by Continuous Atmosphere Monitoring

Eduard Hryha (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; L Cajkova ; E Dudrova ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Proceedings of European Congress & Exhibition in Powder Metallurgy EURO PM 2008 p. 109-114. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-14.
CPL Pubid: 92482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur