CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial Formation of Contact Layers on Ni/SiC Samples Studied by XPS

Sergio Alfonso Garcia Perez ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Yu Cao (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Surface and Interface Analysis Vol. 40 (2008), 8, p. 1144-1148.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-14. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 92480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur