CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimising Grey Iron Powder Compacts

Henrik Borgström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Walid Khraisat ; W abu al Jadayil
Powder Metallurgy Vol. 2008 (2008), Nov 24 online,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-14. Senast ändrad 2009-04-14.
CPL Pubid: 92479

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur