CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Application Dependent Medium Access Protocol for Active RFID Using Dynamic Tuning of the Back-off Algorithm

Björn Nilsson ; Lars Bengtsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Bertil Svensson
Proceedings of IEEE 2009 Conference on RFID, Orlando, Florida, May 27-28 p. 72-79. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-14. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 92465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur