CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Methodology for the Assessment of Information Requirements in a Proactive Assembly Work Setting

Jessica Bruch (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Karltun ; Christer Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings of the second Swedish Production Symposium (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 92461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur