CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assembly Work Settings Enabling Proactivity – Information Requirements

Jessica Bruch (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Karltun ; Kerstin Dencker
Proceedings of the 41st Conference on Manufacturing Systems (CIRP) (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-14.
CPL Pubid: 92460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur