CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Provning av spännarmerade plattbärlag - Provningsuppdrag för AB Färdig Betong

Ingemar Löfgren (Institutionen för konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]

Förspända plattbärlag med en tjocklek av 50 mm har provats i fullskaleförsök. Försöken genomfördes på både pågjutna plattor och plattor utan pågjutning, det senare för att simulera gjutskedet då elementet fungerar som form. Elementen belastades med hjälp av en domkraft som via fördelningsbalkar fördelade belastningen till två linjelaster, i försöken registrerades elementens deformation, nedböjning, samt den pålagda belastningen. Laboratorieförsöken genomfördes vid institutionen för konstruktionsteknik, Chalmers tekniska högskola. Provningens syfte var: att mäta de deformationer som kan förväntas uppstå under gjutskedet och elementets bärförmåga under detta skede; samt att undersöka hur plattbärlaget fungerar i den färdiga konstruktionen, bärförmåga och styvhet.

Nyckelord: Förspända plattbärlag, pågjutning, bärförmåga, styvhet, deformation, uppdragsprovning.Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-09-26.
CPL Pubid: 9246

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Institutionen för konstruktionsteknik, Chalmers tekniska högskola