CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Provning av spännarmerade plattbärlag - Provningsuppdrag för AB Färdig Betong

Ingemar Löfgren (Institutionen för konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering - Concrete Structures, 2002. ISBN: 0216.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 9246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur