CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Considering design demands of a proactive assembly system: a position paper

Jessica Bruch (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Christer Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Karltun ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Proceedings of the first Swedish Production Symposium (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-14. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 92458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur