CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lattice Girder Elements - Structural Behaviour and Performance Enhancements

Ingemar Löfgren (Institutionen för konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för konstruktionsteknik)
XVIII Nordic Concrete Research Symposium / Danish Technological Institute Vol. 1 (2002), p. 78-80.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 9245

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur