CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Notions of resplendency for logics stronger than first-order logic

Fredrik Engström (Institutionen för matematik)
The Bulletin of Symbolic Logic (10798986). Vol. 11 (2004), 2, p. 275.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-14.
CPL Pubid: 92431

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk logik
Logik

Chalmers infrastruktur