CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A notion of recursive saturation for models of arithmetic with the standard predicate

Fredrik Engström (Institutionen för matematik)
Nonstandard Models of Arithmetic and Analysis (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-14. Senast ändrad 2009-04-14.
CPL Pubid: 92430

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk logik
Logik

Chalmers infrastruktur