CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Omitting types in expansions and related strong saturation properties

Fredrik Engström (Institutionen för matematik)
The Bulletin of Symbolic Logic (10798986). Vol. 10 (2003), 2, p. 253.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-14.
CPL Pubid: 92429

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk logik
Logik

Chalmers infrastruktur