CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resplendency and omitting types

Fredrik Engström (Institutionen för matematik)
British Logic Colloquium 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: ResplendencyDenna post skapades 2009-04-14.
CPL Pubid: 92427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk logik
Logik

Chalmers infrastruktur