CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att identifiera och värdera produktkvalitet ur kundperspektiv – Del II. En intervjustudie kring metoder och arbetssätt vid Volvo Personvagnar.

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Rapport]

Nyckelord: kundkravshantering, kundcentrerad produktutvecklingDenna post skapades 2009-04-13. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur