CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att identifiera och värdera produktkvalitet ur kundperspektiv – Del I. En litteraturstudie om metoder i kundorienterad produktutveckling

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Rapport]

Nyckelord: kundkravshantering, kundcentrerad produktutveckling,


På uppdrag av Volvo Cars.Denna post skapades 2009-04-13. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92424

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur