CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kollektivtrafikinformation via talsvarsdator. Utvärdering av en interaktionsdialog

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Rapport]

Nyckelord: kollektivtrafik, resenärsinformation, informationssystem, realtidssystem, mobiltelefontjänst


Rapport 1999:10Denna post skapades 2009-04-13. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur