CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning och utveckling för framtida stombyggnads-teknik

Ingemar Löfgren (Institutionen för konstruktionsteknik) ; Mathias Johansson (Institutionen för konstruktionsteknik)
Bygg Teknik 2, p. 12. (2003)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-10-13.
CPL Pubid: 9242

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur