CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lunch för hälsa och miljö

En delikat jämförelse mellan sex olika restauranger inom högskola, näringsliv och landsting

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 9 sidor s.
[Rapport]

Rapporten jämför sex matställens lunch med avseende på drycker, sallad, bröd, fisk, GI, kaffe, frestelser, material, interiör och information. Studien innefattar tre restauranger vid Chalmers och motsvarande luncher på IKEA, i en fiskhall och i en sjukhusrestaurang.

Hälsa har hittills ofta prioriterats lägre än miljö. Det är fortfarande vanligt med söta drycker liksom bröd och potatis med högt GI. Information om livsmedlens innehåll och ursprung är oftast sämre än i handeln.

Bättre luncher kan klart påverka hälsa, miljö och prestationer positivt inom alla samhällssektorer. Studien visar konkret på olika möjligheter till förbättringar för lunchrestauranger.

Nyckelord: kost, dryck, socker, grönsaker, antioxidanter, potatis, kolhydrater, ekomat, innemiljö


Rapporten anknyter till och länkar till flera tidigare rapporter för Cancer- och Allergifonden.Denna post skapades 2009-04-13. Senast ändrad 2009-04-21.
CPL Pubid: 92418

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur