CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kundportalen. Utvärdering av ett användargränssnitt.

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik) ; Oskar Rexfelt (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]

Nyckelord: användargränssnitt, användarvänlighet, Internettjänst


På uppdrag av Saab Automobile. Ej för distribution.Denna post skapades 2009-04-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92417

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur