CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trollreda Hjälpreda. En empirisk utvärdering av ett användargränssnitt.

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]

Nyckelord: användargränssnitt, användarvänlighet, Internettjänst, funktionshinder


På uppdrag av Trollreda.Denna post skapades 2009-04-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92415

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur