CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A field evaluation of real-time information at tram and bus stops. Part 2. Intermediate report No 4 to the Quartet Plus project

Vaso Sekara (Institutionen för konsumentteknik) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]

Nyckelord: kollektivtrafik, resenärsinformation, informationssystem, realtidssystem


Rapport 1997:8Denna post skapades 2009-04-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92413

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur