CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Users on Public Transport and New Information Technology. Part 1. Intermediate report No. 4 to the QUARTET Plus project.

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]

Nyckelord: kollektivtrafik, resenärsinformation, informationssystem, realtidssystem


Report 1997:9Denna post skapades 2009-04-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur