CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An evaluation of two passenger information services on the Internet. Intermediate report No. 1 to the QUARTET Plus project

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]

Nyckelord: kollektivtrafik, resenärsinformation, informationssystem, användargränssnitt, Internettjänst, användbarhet, användarvänlighet


Rapport 1997:4Denna post skapades 2009-04-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur