CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiberbetong - beräkningsmetod för bärande konstruktioner

Ingemar Löfgren (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
ByggTeknik Vol. 96 (2004), 7, p. 32-40.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 9240

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur