CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vin, växthus och vänskap. Rapport 1 från projektet Den mångsidiga matkonsumenten.Värderingar och beteenden hos konsumenter 55+

Helene Brembeck ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan ; Lena Jonsson ; Kerstin Bergström
Göteborg : University of Gothenburg, 2005.
[Rapport]

Nyckelord: äldre konsumenter, mat, måltid, livsmedelskonsumtion, konsumentteknikDenna post skapades 2009-04-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Hushålls- och kostvetenskap
Genusstudier
Teknik och social förändring
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur