CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of the Fracture System in Hard Rock for Tunnel Grouting

Lisa Hernqvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-04-09.
CPL Pubid: 92387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Tunnel Grouting: Engineering Methods for Characterization of Fracture Systems in Hard Rock and Implications for Tunnel Inflow


Examination

Datum: 2009-05-04
Tid: 10:00
Lokal: A4:s hörsal
Opponent: Patrik Alm