CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wedge splitting test - a test to determine fracture properties of FRC

Ingemar Löfgren (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Henrik Stang ; John Forbes Olesen
Fibre-Reinforced Concretes - BEFIB 2004 -Proceedings of the Sixth RILEM symposium / di Prisco, M., Felicetti, R., Plizzari, G. A. Vol. 1 (2004), p. 379-388.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-10-13.
CPL Pubid: 9238

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur