CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NMR for studying structure and dynamics in colloidal systems

Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Current Opinion in Colloid & Interface Science (1359-0294). Vol. 14 (2009), p. 169-170.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-09. Senast ändrad 2016-04-19.
CPL Pubid: 92377

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Kemi
Annan kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur