CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Realtid eller tidtabellstid? En undersökning av resenärers tolkning av olika presentationssätt

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]

Nyckelord: resenärsinformation, kollektivtrafikinformation, realtidsinformation


På uppdrag av Västtrafik.Denna post skapades 2009-04-08. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92371

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur