CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IT-based Information Services in Public Transport

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Global Mass Transit Systems. An analysis of the mass transit industry and perspective of the future. World Market Series p. 118-121. (1999)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: public transport, passenger information, real-time information systemsDenna post skapades 2009-04-08. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur