CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating functional clothing in climatic chambers tests vs. in field tests: A comparison of quantitative and qualitative methods in product development

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik) ; Elsa Rosenblad (Institutionen för konsumentteknik)
Ergonomics Vol. 41 (1998), 10, p. 1399-1420.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: work clothes, thermal comfortDenna post skapades 2009-04-08. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92365

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur