CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Public transport, passenger problems, and new information technologies. A survey. Part 2. Intermediate report No. 1 to the QUARTET Plus project.

Vaso Sekara (Institutionen för konsumentteknik) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Rapport]

Nyckelord: public transport, passenger information, real-time information systems


Rapport 1998:1Denna post skapades 2009-04-08. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur