CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Position papers and reference materials for the ENGAGE workshops.

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]

Nyckelord: affective design, design and emotion, methodDenna post skapades 2009-04-08. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92361

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik (2004-2004)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur