CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of early age deformation in self-compacting concrete

Oskar Esping (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggteknik) ; Ingemar Löfgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
the Knud Højgaard conference on Advanced Cement-Based Materials - Research and Teaching (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-10-13.
CPL Pubid: 9236

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggteknik (2005-2007)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur