CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the introduction of new technology in everyday life: The case of home shopping.

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Users in Action. Stories of users and telematics in everyday life. (Eds. Karlsson M.A. & Östlund, B.) p. 137-160. (1999)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: telematics, everyday life, technology adoptionDenna post skapades 2009-04-08. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur