CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In-situ concrete building - Innovations in Formwork

Ingemar Löfgren (Institutionen för konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för konstruktionsteknik) ; Tomas Kutti
the 1st International Conference on Innovation in Architecture, Engineering and Construction / Anumba, C.J. , et al. Vol. 1 (2001), p. 93-104.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 9233

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur