CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konsumenter och IT-medierade tjänster - Exemplet kollektivtrafikinformation på Internet

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Den flerdimensionella konsumenten – en antologi om svenska konsumenter. (Eds. Ekström K. M. & Forsberg H .) p. 169-199. (1999)
[Kapitel]

Nyckelord: kollektivtrafik, kollektivtrafikinformation, resenärsinformationDenna post skapades 2009-04-08. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur