CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kommunikation och kunskap - för vem och för vad?

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Sven Gunnarson (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Göteborg : CMB, Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-976181-6-8.- 47 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-04-08. Senast ändrad 2009-04-09.
CPL Pubid: 92323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur