CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth and Fabrication of 1.3-1.55 µm GaInNAs(Sb)/GaAs Quantum Well Lasers

Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 9789173852609.- 66 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-04-08. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 92322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-04-30
Tid: 10:00
Lokal: Room A423 (kollektorn) at MC2, Kemivägen9
Opponent: Prof. Masahiko Kondow

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 142


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2941