CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industriellt platsgjutet byggande: Principer och metoder för industrialisering

Ingemar Löfgren (Institutionen för konstruktionsteknik)
ByggTeknik 1, p. 60-64. (2001)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 9231

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur