CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First-principles studies of NOx chemistry on Agn/Al2O3

Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Physical Chemistry C (1932-7447). Vol. 113 (2009), p. 3674-3682.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: NOx, Al2O3, Ag, HC-SCRDenna post skapades 2009-04-07. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 92297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Teoretisk kemi

Chalmers infrastruktur