CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Procurement for Ecological Housing: A Case Study of a Development Competition

Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Anna Kadefors (Institutionen för byggnadsekonomi)
Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization, 12-13 April, 1999, Göteborg, Sweden, pp. 113-120. Göteborg: Chalmers University of Technology. (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 9229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur