CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Triangulation strategies in user requirements investigations: A case study on the development of an IT-mediated service.

Matti A. Kaulio (Institutionen för konsumentteknik) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
Behaviour & Information Technology. Vol. 17 (1998), 2, p. 103 – 112.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: user centred design, systems development, user requirement elicitation, method triangulation, source triangulation, location triangulationDenna post skapades 2009-04-07. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur