CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beyond Aesthetics! Competitor Advantage by An Holistic Approach to Product Design.

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik) ; Li Wikström (Institutionen för konsumentteknik)
Proceedings from the 6th International Product Development Management Conference, Cambridge, July 5-6, 1999 p. 629 -638. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: product development, product semantics, user requirement elicitation, methodDenna post skapades 2009-04-07. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Övrig annan teknik
Konst

Chalmers infrastruktur