CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eliciting Customer Requirements in Focus Group Interviews: Can Efficiency Be Increased?

Pontus Engelbrektsson (Institutionen för människa tekniksystem) ; Özlem Yesil (Institutionen för människa tekniksystem) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för människa tekniksystem)
In Proceedings from EAISM, the 7th International Product Development Management Conference, Belgium, May 2000. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: product development, customer orientation, user orientation, method, user requirement elicitationDenna post skapades 2009-04-07. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92284

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur