CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Causes of emotive response to artefacts.

Viktor Hjort af Ornäs (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik ; Extern) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik)
Proceedings from the 4th International Conference on Design & Emotion, Turkey, 12-14 July (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: product design, affective design, emotionDenna post skapades 2009-04-07. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 92277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik (2004-2004)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Konst

Chalmers infrastruktur