CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Green Ideas in Swedish Construction. Towards Sustainability

Ann-Charlotte Stenberg (COMESA, Byggnadsekonomi)
19th EGOS Colloquium 3rd-5th of July 2003. Copenhagen, Denmark (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 9225

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur