CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Reference Governor Approach for Constrained Piecewise Affine Systems

Paolo Falcone (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Francesco Borrelli ; Jaroslav Pekar ; E. Greg Stewart
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-06. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 92230

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur