CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Image of Greening as Communicated by Trade Magazines

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Proceedings of the 11th Annual International Sustainable Development Research Conference, June 6-8, Finlandia Hall. Helsinki, Finland (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9223

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur