CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discursive Constructions of “Ecological Sustainability”: Using Environmental Commitment to set Boundaries and Enhance Organizational Identity

Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
21st EGOS Colloquium, June 30-July 2, 2005. Berlin, Germany (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur